Lấy lại độ võng đường dây 500kV: Thi công không cắt điện dây giao chéo

Thi công căng dây. Ảnh: Nguồn EVNNPT
Thi công căng dây. Ảnh: Nguồn EVNNPT
Thi công căng dây. Ảnh: Nguồn EVNNPT
Lên top