Lấy GDP là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá năng lực lãnh đạo?

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa. Ảnh Quochoi.vn.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa. Ảnh Quochoi.vn.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa. Ảnh Quochoi.vn.
Lên top