Lật tẩy thủ đoạn làm giả thẻ ngân hàng của đối tượng người Trung Quốc