Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lập Tổ Công tác theo dõi quá trình chấm dứt hoạt động của Thiên Ngọc Minh Uy

Ảnh: PV
Ảnh: PV