Lập đường dây nóng xử lý "hàng nhái" tỏi Lý Sơn

Các điểm bán tỏi trên đảo bán tỏi không báo bìm nhãn mác và không có bảng phân biệt tỏi Lý Sơn với tỏi địa phương khác.
Các điểm bán tỏi trên đảo bán tỏi không báo bìm nhãn mác và không có bảng phân biệt tỏi Lý Sơn với tỏi địa phương khác.
Các điểm bán tỏi trên đảo bán tỏi không báo bìm nhãn mác và không có bảng phân biệt tỏi Lý Sơn với tỏi địa phương khác.
Lên top