Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá chống khai thác IUU

Các địa phương đang đẩy mạnh thực hiện các khuyến nghị của EC, gỡ thẻ vàng khai thác IUU. Ảnh: Theo Vasep
Các địa phương đang đẩy mạnh thực hiện các khuyến nghị của EC, gỡ thẻ vàng khai thác IUU. Ảnh: Theo Vasep
Các địa phương đang đẩy mạnh thực hiện các khuyến nghị của EC, gỡ thẻ vàng khai thác IUU. Ảnh: Theo Vasep
Lên top