Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lắp đặt thành công máy phát tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu

Lắp đặt máy phát tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu. Ảnh: PV
Lắp đặt máy phát tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu. Ảnh: PV