Lập công ty vốn trăm nghìn tỉ: Bất thường nhưng không bất hợp pháp

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn.
Ảnh: NVCC.
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: NVCC.
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: NVCC.
Lên top