Lão nông ở Quảng Nam thu tiền tỉ nhờ cho thuê mai dịp Tết

Lão nông Đoàn Văn Dũng bỏ túi tiền tỉ nhờ cho thuê mai dịp Tết. Ảnh: Thanh Chung
Lão nông Đoàn Văn Dũng bỏ túi tiền tỉ nhờ cho thuê mai dịp Tết. Ảnh: Thanh Chung
Lão nông Đoàn Văn Dũng bỏ túi tiền tỉ nhờ cho thuê mai dịp Tết. Ảnh: Thanh Chung
Lên top