Lao động tự do cũng cần được hỗ trợ bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19

Người bán hàng rong và các lao động tự do cũng cần được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Kh.V
Người bán hàng rong và các lao động tự do cũng cần được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Kh.V
Người bán hàng rong và các lao động tự do cũng cần được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Kh.V
Lên top