Lào Cai: Cần di dời 391 gấp hộ dân ra khỏi địa bàn nguy hiểm