Lãnh đạo VIB nêu giải pháp triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

Lãnh đạo VIB tham dự hội thảo về Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt. Ảnh: VIB
Lãnh đạo VIB tham dự hội thảo về Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt. Ảnh: VIB
Lãnh đạo VIB tham dự hội thảo về Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt. Ảnh: VIB
Lên top