Lãnh đạo tập đoàn, Tổng Cty nhận lương cao nhất gần 75 triệu đồng/tháng

Mức lương Bộ Công thương chi trả cho các lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp được thực hiện theo Nghị định của TTCP về việc quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý doanh nghiệp
Mức lương Bộ Công thương chi trả cho các lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp được thực hiện theo Nghị định của TTCP về việc quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý doanh nghiệp
Mức lương Bộ Công thương chi trả cho các lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp được thực hiện theo Nghị định của TTCP về việc quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý doanh nghiệp
Lên top