Lãnh đạo NXB Giáo dục: "Chúng tôi không muốn độc quyền, làm sách giáo khoa là nhiệm vụ chính trị"

Ban lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam trong cuộc gặp chia sẻ thẳng thắn kéo dài gần 3 giờ đồng hồ với PV Lao Động.
Ban lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam trong cuộc gặp chia sẻ thẳng thắn kéo dài gần 3 giờ đồng hồ với PV Lao Động.
Ban lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam trong cuộc gặp chia sẻ thẳng thắn kéo dài gần 3 giờ đồng hồ với PV Lao Động.
Lên top