Lãnh đạo của Tập đoàn Hà Đô và Công ty PNJ bị UBCKNN xử phạt

Lãnh đạo của Tập đoàn Hà Đô và Vàng bạc đá quý Phú Nhuận bị phạt do đồng thời mua bán cổ phiếu trong thời gian đăng ký giao dịch. Ảnh: Gia Miêu
Lãnh đạo của Tập đoàn Hà Đô và Vàng bạc đá quý Phú Nhuận bị phạt do đồng thời mua bán cổ phiếu trong thời gian đăng ký giao dịch. Ảnh: Gia Miêu
Lãnh đạo của Tập đoàn Hà Đô và Vàng bạc đá quý Phú Nhuận bị phạt do đồng thời mua bán cổ phiếu trong thời gian đăng ký giao dịch. Ảnh: Gia Miêu
Lên top