Lãnh đạo Cty Vinaca nói gì về sản phẩm Vinaca Ung thư CO3.2?

Sản phẩm mang tên Vinaca đã bị thu hồi trên toàn quốc để kiểm định thành phần.
Sản phẩm mang tên Vinaca đã bị thu hồi trên toàn quốc để kiểm định thành phần.
Sản phẩm mang tên Vinaca đã bị thu hồi trên toàn quốc để kiểm định thành phần.
Lên top