Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lãnh đạo Bộ Tài chính bỏ xe công đi taxi: “Có gì đâu mà ồn ào”