Lạng Sơn: Hơn 1.100 xe hàng tồn tại cửa khẩu giáp Trung Quốc

Xe hàng tồn tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn vẫn nhiều. Ảnh Chí Nguyên.
Xe hàng tồn tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn vẫn nhiều. Ảnh Chí Nguyên.
Xe hàng tồn tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn vẫn nhiều. Ảnh Chí Nguyên.
Lên top