Lắng nghe để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Một ý kiến phát biểu từ HTX chế biến hải sản. Ảnh: Trần Tuấn
Một ý kiến phát biểu từ HTX chế biến hải sản. Ảnh: Trần Tuấn