Landmark Holding lỗ thêm 59 tỉ đồng sau soát xét bán niên

Landmark Holding từng công bố dừng kinh doanh xăng dầu để nới room ngoại lên 100%.
Landmark Holding từng công bố dừng kinh doanh xăng dầu để nới room ngoại lên 100%.
Landmark Holding từng công bố dừng kinh doanh xăng dầu để nới room ngoại lên 100%.
Lên top