Làn sóng tài năng Việt trở về hứa hẹn những tỉ phú USD mới

Vợ chồng Tiến sĩ Bùi Thanh Duyên (thứ nhất từ trái sang) và tiến sĩ Cao Anh Tuấn (thứ ba từ trái sang) trong phòng xét nghiệm Công ty dịch vụ giải mã gen Genetica (ảnh chụp trước tháng 1.2021). Ảnh: Genetica
Vợ chồng Tiến sĩ Bùi Thanh Duyên (thứ nhất từ trái sang) và tiến sĩ Cao Anh Tuấn (thứ ba từ trái sang) trong phòng xét nghiệm Công ty dịch vụ giải mã gen Genetica (ảnh chụp trước tháng 1.2021). Ảnh: Genetica
Vợ chồng Tiến sĩ Bùi Thanh Duyên (thứ nhất từ trái sang) và tiến sĩ Cao Anh Tuấn (thứ ba từ trái sang) trong phòng xét nghiệm Công ty dịch vụ giải mã gen Genetica (ảnh chụp trước tháng 1.2021). Ảnh: Genetica
Lên top