Lần đầu tiên Việt Nam-Nhật Bản kết nối trực tuyến hàng tiêu dùng

Vải tươi Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản được người dân Nhật ưa thích. Ảnh: Công Thương
Vải tươi Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản được người dân Nhật ưa thích. Ảnh: Công Thương
Vải tươi Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản được người dân Nhật ưa thích. Ảnh: Công Thương
Lên top