Lần đầu tiên ra mắt Liên minh Tôm sạch và Bền vững Việt Nam

Liên minh Tôm sạch và Bền vững Việt Nam chính thức ra mắt. Ảnh: Nhật Hồ
Liên minh Tôm sạch và Bền vững Việt Nam chính thức ra mắt. Ảnh: Nhật Hồ
Liên minh Tôm sạch và Bền vững Việt Nam chính thức ra mắt. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top