Lần đầu tiên nuôi thành công nhum sọ ở đảo Lý Sơn

Lên top