Lần đầu tiên ngao thịt của Việt Nam được xuất khẩu sang Châu Âu

Cán bộ khuyến nông tư vấn kỹ thuật hỗ trợ người nuôi ngao tại Nam Định. Ảnh: khuyennong.gov.vn
Cán bộ khuyến nông tư vấn kỹ thuật hỗ trợ người nuôi ngao tại Nam Định. Ảnh: khuyennong.gov.vn
Cán bộ khuyến nông tư vấn kỹ thuật hỗ trợ người nuôi ngao tại Nam Định. Ảnh: khuyennong.gov.vn
Lên top