Lần đầu tiên, Hội chợ sâm Ngọc Linh được tổ chức tại huyện Miền núi Nam Trà My

Nam Trà My hiện có trên 1.500 hộ dân trồng sâm Ngọc Linh. Ảnh: nhanong.vn
Nam Trà My hiện có trên 1.500 hộ dân trồng sâm Ngọc Linh. Ảnh: nhanong.vn
Nam Trà My hiện có trên 1.500 hộ dân trồng sâm Ngọc Linh. Ảnh: nhanong.vn