Lần đầu tiên công bố Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019

Số DN đang hoạt động đến thời điểm 31.12.2019 của các địa phương. Nguồn MPI
Số DN đang hoạt động đến thời điểm 31.12.2019 của các địa phương. Nguồn MPI
Số DN đang hoạt động đến thời điểm 31.12.2019 của các địa phương. Nguồn MPI

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top