Làm thế nào “đánh thức” 60 tỉ USD đang nằm trong dân?

Làm thế nào để huy động nguồn lực trong dân là bài toán đặt ra cho các cơ quan chức năng. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Làm thế nào để huy động nguồn lực trong dân là bài toán đặt ra cho các cơ quan chức năng. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Làm thế nào để huy động nguồn lực trong dân là bài toán đặt ra cho các cơ quan chức năng. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top