Làm sao để hoá đơn tiền điện bớt "nóng" trong mùa nóng và dịch bệnh?

Điện lực Thanh Khê đã phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp sản lượng điện tăng bất thường của khách hàng P.T.K.C (đường Nguyễn Chích, Đà Nẵng) với sản lượng tăng từ 10 kWh lên đến 142 kWh/ngày. Ảnh: Ngọc Thạch
Điện lực Thanh Khê đã phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp sản lượng điện tăng bất thường của khách hàng P.T.K.C (đường Nguyễn Chích, Đà Nẵng) với sản lượng tăng từ 10 kWh lên đến 142 kWh/ngày. Ảnh: Ngọc Thạch
Điện lực Thanh Khê đã phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp sản lượng điện tăng bất thường của khách hàng P.T.K.C (đường Nguyễn Chích, Đà Nẵng) với sản lượng tăng từ 10 kWh lên đến 142 kWh/ngày. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top