Làm sao để 1ha tôm thu 23 tỉ đồng?

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top