Làm rõ thông tin tài xế yêu sách, ép giá đưa hàng qua biên giới Lạng Sơn

Một tài xế đang vệ sinh cá nhân bằng nguồn nước trên chiếc xe của mình. Ảnh: LN.
Một tài xế đang vệ sinh cá nhân bằng nguồn nước trên chiếc xe của mình. Ảnh: LN.
Một tài xế đang vệ sinh cá nhân bằng nguồn nước trên chiếc xe của mình. Ảnh: LN.
Lên top