Làm rõ thông tin nhân viên Heineken yêu cầu đại lý hạn chế bán bia của Sabeco

Lên top