Làm rõ nghi vấn vụ “ém” thông tin đấu giá tài sản tại Công ty Caosu Kon Tum

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ đấu giá tài sản của Công ty Caosu Kon Tum. Ảnh Thanh Tuấn
Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ đấu giá tài sản của Công ty Caosu Kon Tum. Ảnh Thanh Tuấn
Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ đấu giá tài sản của Công ty Caosu Kon Tum. Ảnh Thanh Tuấn
Lên top