Lạm phát gia tăng, người Mỹ "xót tiền" vì bữa tối Lễ Tạ ơn giá tăng vọt

Lên top