Chỉ số CPI hai tháng đầu năm có xu hướng tăng:

Lạm phát chưa đáng lo

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 vừa qua đạt mức tăng cao nhất trong vòng 8 năm gần đây. Ảnh: CN
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 vừa qua đạt mức tăng cao nhất trong vòng 8 năm gần đây. Ảnh: CN
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 vừa qua đạt mức tăng cao nhất trong vòng 8 năm gần đây. Ảnh: CN
Lên top