Làm khó thuê bao chuyển mạng - “tham con tép, bỏ con tôm”?

Cục Viễn thông sẽ thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các khiếu nại về việc chuyển mạng giữ nguyên số từ người tiêu dùng nhằm giám sát các nhà mạng (ảnh: PK).
Cục Viễn thông sẽ thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các khiếu nại về việc chuyển mạng giữ nguyên số từ người tiêu dùng nhằm giám sát các nhà mạng (ảnh: PK).
Cục Viễn thông sẽ thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các khiếu nại về việc chuyển mạng giữ nguyên số từ người tiêu dùng nhằm giám sát các nhà mạng (ảnh: PK).
Lên top