Diễn đàn “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động”:

Làm gì khi gia công xuất khẩu mất dần lợi thế?

Đầu tư công nghệ sản xuất và tăng năng suất lao động là một ưu tiên để tăng trưởng kinh tế. Ảnh: PV
Đầu tư công nghệ sản xuất và tăng năng suất lao động là một ưu tiên để tăng trưởng kinh tế. Ảnh: PV
Đầu tư công nghệ sản xuất và tăng năng suất lao động là một ưu tiên để tăng trưởng kinh tế. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top