Làm gì để Việt Nam có thêm nhiều “kỳ lân” công nghệ?

Việt Nam hiện có 3 kỳ lân (công ty công nghệ được định giá trên 1 tỉ USD).
Ảnh minh họa: Shutter Stock.
Việt Nam hiện có 3 kỳ lân (công ty công nghệ được định giá trên 1 tỉ USD). Ảnh minh họa: Shutter Stock.
Việt Nam hiện có 3 kỳ lân (công ty công nghệ được định giá trên 1 tỉ USD). Ảnh minh họa: Shutter Stock.
Lên top