Làm gì để nâng cao tỉ lệ nội địa hóa công nghiệp?

Tỉ lệ nội địa hóa còn thấp. Ảnh: Linh Bằng
Tỉ lệ nội địa hóa còn thấp. Ảnh: Linh Bằng
Tỉ lệ nội địa hóa còn thấp. Ảnh: Linh Bằng
Lên top