Làm gì để Luật Đầu tư 2020 và Luật Doanh nghiệp không còn nằm trên giấy?

Doanh nghiệp cần tận dụng được cơ hội từ những sửa đổi luật mới nhằm mở rộng thị trường, khả năng kết nối rộng hơn, thúc đẩy đối tượng đầu tư xây dựng môi trường kinh doanh chuyên nghiệp hơn. (Công nhân bên dây chuyền sản xuất gạch men). Ảnh: Hải Nguyễn.
Doanh nghiệp cần tận dụng được cơ hội từ những sửa đổi luật mới nhằm mở rộng thị trường, khả năng kết nối rộng hơn, thúc đẩy đối tượng đầu tư xây dựng môi trường kinh doanh chuyên nghiệp hơn. (Công nhân bên dây chuyền sản xuất gạch men). Ảnh: Hải Nguyễn.
Doanh nghiệp cần tận dụng được cơ hội từ những sửa đổi luật mới nhằm mở rộng thị trường, khả năng kết nối rộng hơn, thúc đẩy đối tượng đầu tư xây dựng môi trường kinh doanh chuyên nghiệp hơn. (Công nhân bên dây chuyền sản xuất gạch men). Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top