Làm gì để kiểm soát lạm phát 6 tháng cuối năm 2020

Dự báo thị trường cuối năm còn nhiều biến động, cần rà soát để đẩy nhanh giảm giá các mặt hàng thiết yếu. Ảnh: Khánh Vũ
Dự báo thị trường cuối năm còn nhiều biến động, cần rà soát để đẩy nhanh giảm giá các mặt hàng thiết yếu. Ảnh: Khánh Vũ
Dự báo thị trường cuối năm còn nhiều biến động, cần rà soát để đẩy nhanh giảm giá các mặt hàng thiết yếu. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top