Lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật làm chậm mục tiêu "phát triển xanh”

Lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật sẽ làm chậm mục tiêu "tăng trưởng xanh". Ảnh minh họa: Vũ Long
Lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật sẽ làm chậm mục tiêu "tăng trưởng xanh". Ảnh minh họa: Vũ Long
Lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật sẽ làm chậm mục tiêu "tăng trưởng xanh". Ảnh minh họa: Vũ Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top