Lâm Đồng yêu cầu làm rõ việc xây dựng trái phép 19 căn nhà ở hồ Tuyền Lâm

Các căn nhà gỗ xây trái phép xâm phạm khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Các căn nhà gỗ xây trái phép xâm phạm khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Các căn nhà gỗ xây trái phép xâm phạm khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top