Lâm Đồng phát huy hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận kiểm tra tình hình sản xuất tại Nông trường Vineco Đa Nhim (Lạc Dương). Nguồn: Báo Lâm Đồng
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận kiểm tra tình hình sản xuất tại Nông trường Vineco Đa Nhim (Lạc Dương). Nguồn: Báo Lâm Đồng
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận kiểm tra tình hình sản xuất tại Nông trường Vineco Đa Nhim (Lạc Dương). Nguồn: Báo Lâm Đồng
Lên top