Lâm Đồng: Dịp lễ 30-4 và 1-5, hàng loạt khách sạn tại Đà Lạt đã hết phòng