Lâm Đồng chi 800 tỉ đồng mở đường vành đai Thành phố Đà Lạt

Tuyến đường vành đai hoàn thành sẽ góp phần kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trong nội thị thành phố Đà Lạt. Ảnh: Phan Tuấn
Tuyến đường vành đai hoàn thành sẽ góp phần kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trong nội thị thành phố Đà Lạt. Ảnh: Phan Tuấn
Tuyến đường vành đai hoàn thành sẽ góp phần kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trong nội thị thành phố Đà Lạt. Ảnh: Phan Tuấn
Lên top