Lại vi phạm, cổ phiếu HVG của "vua cá tra" Hùng Vương bị ngừng giao dịch

Liên tục vi phạm công bố thông tin, cổ phiếu HVG của CTCP Hùng Vương bị ngưng giao dịch. Ảnh: Nguồn công ty Hùng Vương
Liên tục vi phạm công bố thông tin, cổ phiếu HVG của CTCP Hùng Vương bị ngưng giao dịch. Ảnh: Nguồn công ty Hùng Vương
Liên tục vi phạm công bố thông tin, cổ phiếu HVG của CTCP Hùng Vương bị ngưng giao dịch. Ảnh: Nguồn công ty Hùng Vương
Lên top