Lãi vay ngân hàng đè nặng hàng loạt đại dự án ngành Công thương

Cty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc hiện đang phải chịu lãi phạt 18%/năm và liên tục báo lỗ trong các năm gần đây. Ảnh: D.H.B
Cty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc hiện đang phải chịu lãi phạt 18%/năm và liên tục báo lỗ trong các năm gần đây. Ảnh: D.H.B
Cty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc hiện đang phải chịu lãi phạt 18%/năm và liên tục báo lỗ trong các năm gần đây. Ảnh: D.H.B
Lên top