Lại tiếp tục... “kiểm tra” kết luận thanh tra dự án Vườn Tài

Đường 74, lộ giới 35 m được chủ đầu tư thi công tại dự án Phước Lợi. Ảnh: H.H
Đường 74, lộ giới 35 m được chủ đầu tư thi công tại dự án Phước Lợi. Ảnh: H.H
Đường 74, lộ giới 35 m được chủ đầu tư thi công tại dự án Phước Lợi. Ảnh: H.H
Lên top