Lại thêm một tỉnh "khóc thét” vì đổi xe biển vàng sang biển trắng

Xe biển 38CT chuyển sang biển trắng phải nộp mức thuế cao. Ảnh: CTV
Xe biển 38CT chuyển sang biển trắng phải nộp mức thuế cao. Ảnh: CTV
Xe biển 38CT chuyển sang biển trắng phải nộp mức thuế cao. Ảnh: CTV
Lên top